Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm, nếu có lỗi mong các bạn thông cảm!xong
N/A 30-04-2021 N/A

The First Myth Clash Of Gods

  • Bản phụ đề Việt

Vũ Vương phạt Trụ, Khương Tử Nha dẫn binh xông phá Đồng Quan, Thân Công Báo và Thông Thiên giáo chủ thông đồng với nhau, cùng dựng nên Vạn Tiên sát trận, có ý đồ diệt sạch quân đội nhà Chu và các thần tiên phản đối sự thống trị của Thương Trụ. Nhóm Dương Tiễn, Na Tra liều chết chống trả, cuối cùng đánh bại bè lũ Thân Công Báo và Thông Thiên giáo chủ, cứu muôn dân thiên hạ.

  • Thể loại :
  • Diễn viên :
  • Quốc gia :
  • Thời lượng : 88 phút
  • 0 bình luận
    No comments found.
    Website đang trong quá trình chạy thử nghiệm, nếu có lỗi mong các bạn thông cảm!