N/A 31/03/2020 N/A

The Call

  • Bản phụ đề Việt

Hai người sống trong thời gian khác nhau. Seo-Yeon sống ở hiện tại và Young-Sook sống trong quá khứ. Một cuộc điện thoại kết nối hai người, và cuộc đời của họ đã thay đổi không thể thay đổi.

  • Thể loại :
  • Diễn viên :
  • Đạo diễn :
  • Quốc gia :
  • 0 bình luận
    No comments found.