N/A 15/02/2021 N/A

Crack Cocaine Corruption And Conspiracy

  • Bản phụ đề Việt

Bộ phim tài liệu này miêu tả lại những năm 1980 của Crack. Khoảng thời gian mà ma túy đã gây ra sự suy thoái đạo đức và phân biệt chủng tộc.

  • Thể loại :
  • Diễn viên :
  • Đạo diễn :
  • Quốc gia :
  • 0 bình luận
    No comments found.