Vampires Vs The Bronx

  • Bản phụ đề Việt
  • Thể loại :
  • Diễn viên :
  • Đạo diễn :
  • Năm :
  • Quốc gia :
  • Ngày phát hành : 13/02/2021
  • Một nhóm bạn trẻ từ Bronx chiến đấu để cứu khu phố của họ khỏi sự phù phép … và ma cà rồng.