Phim có sự tham gia của diễn viên Ying Hsuan Hsieh