Phim có sự tham gia của diễn viên Stephen McHattie