Phim có sự tham gia của diễn viên Hermione Corfield